Δέσποινα Ευαγγέλου και Συνεργάτες

  1. Home
  2. »
  3. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  4. »
  5. Δέσποινα Ευαγγέλου και Συνεργάτες
Διεύθυνση:
Αγίου Κωνσταντίνου 6, Αθηνα, Αττικη 10431
Τηλ.:

210 9214855

Κιν.:

6972 009300

Περιγραφή:

Το Δικηγορικό Γραφείο μας εδρεύει στην Αθήνα, απασχολεί έξι δικηγόρους Αθηνών, υποστηρίζεται από έμπειρες γραμματείς και συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων σε όλη την περιφέρεια και τις περισσότερες χώρες του εξωτερικού. Παρέχουμε στους πελάτες μας συμβουλευτικές – νομικές υπηρεσίες, δικαστηριακή συνδρομή και υποστήριξη όλων των προσωπικών ή επιχειρηματικών επιλογών τους.

Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων

Αστικό δίκαιο, Εμπορικό δίκαιο, Δίκαιο των εταιρειών (ίδρυση, νομική υποστήριξη όλων των μορφών εταιρειών Α.Ε., Ε.Π.Ε, Ο.Ε., Ε.Ε., κοινοπραξίες), Δίκαιο των αξιογράφων (συναλλαγματικές, επιταγές), Εμπορικές συμβάσεις (παροχής υπηρεσιών, εμπορικής αντιπροσωπείας, πρακτόρευσης κ.ο.κ.), Βιομηχανική ιδιοκτησία (σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας), Δίκαιο ιδιωτικής ασφάλισης, Είσπραξη επισφαλών απαιτήσεων.

Κατηγορία: