Νινιός Δ. Γιώργος

  1. Home
  2. »
  3. ΛΟΓΙΣΤΕΣ
  4. »
  5. Νινιός Δ. Γιώργος
Διεύθυνση:
Αγίας Σοφίας 47, Κολωνος, Αττικη 10444
Τηλ.:

210 5157118

Κιν.:

6973 669143

Περιγραφή:

Νινιός Δ. Γιώργος – Λογιστικό γραφείο Κολωνός

Με βάση την πολύχρονη εμπειρία μου, τη σύγχρονη τεχνολογική υποδομή και τη βέλτιστη οργάνωση, προσφέρω στους πελάτες μου αποδοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες.

Φυσικά πρόσωπα

Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης. Φορολογικός σχεδιασμός και στρατηγική υποστήριξη. Προετοιμασία για την αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων. Επιμέλεια επιστροφών φόρων και ΦΠΑ. Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων. Συμβιβασμοί & Προσφυγές.

Νομικά πρόσωπα

Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών – ΜΙΦ Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων, ισολογισμών Υποβολή δήλωσης φόρου, εισοδήματος Διαχείριση ενδοκοινοτικών συναλλαγών Ενάρξεις – Διακοπές – Μεταβολές

Φοροτεχνικά

Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης. Εκπεστέες δαπάνες. Φορολογικός σχεδιασμός και στρατηγική υποστήριξη. Προετοιμασία για την αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων. Επιμέλεια επιστροφών φόρων και ΦΠΑ. Συμβιβασμοί & Προσφυγές.

Κατηγορία: