Φλώρου Χριστίνα

Διεύθυνση:
Χαριλάου Τρικούπη 84, Αθήνα, Ελλάδα, Αθήνα, Αττική 10680
Τηλ.:

210 3641248

Περιγραφή:

Το γραφείο μας αναλαμβάνει μια ευρεία γκάμα νομικών/δικονομικών υποθέσεων, εκπροσώπηση δικαστική και εξωδικαστική, συμβουλευτική δικηγορία, διαπραγματεύσεις. Μέλημά μας  η εξατομικευμένη αντιμετώπιση των υποθέσεων με βάση τις ανάγκες και τις προτεραιότητές σας  και η διεκπεραίωσή τους με τον πλέον σύντομο και αποτελεσματικό τρόπο.

Τομείς Εξειδίκευσης -Ακίνητα: αγοραπωλησίες ακινήτων, δωρεές, ανακλήσεις δωρεών, κληρονομικά (δημοσιεύσεις διαθηκών, αγωγές διανομής, εκδόσεις κληρονομητηρίων, κοκ)

-Μισθώσεις: μισθώσεις ακινήτων ιδιωτικές-εμπορικές, μισθωτήρια, αγωγές/διαταγές απόδοσης μισθίου, φθορές μισθίου κοκ

-Αδικοπραξίες: πάσης φύσεως αδικοπραξίες, αγωγές αποζημίωσης

-Αυτοκίνητα: ατυχήματα, αποζημιώσεις αστική και ποινική διάσταση

-Πνευματική Ιδιοκτησία: κατοχύρωση και δικαστική προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας/ συγγενικών δικαιωμάτων

-Προστασία Προσωπικότητας

-Οικογενειακό Δίκαιο: συναινετικά και κατ’ αντιδικίαν διαζύγια, αγωγές διατροφής, ασφαλιστικά μέτρα διατροφής και επιμέλειας τέκνων, αγωγές συμμετοχής στα αποκτήματα κοκ)

-Συμβουλευτική: δάνεια-τραπεζικές συμβάσεις, διακανονισμοί καθυστερημένων οφειλών

-Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

- Ληξιπρόθεσμες οφειλές: Διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων οφειλών, διαταγές πληρωμής, αναγκαστική εκτέλεση, ανακοπές

-Εμπορικό δίκαιο: εταιρικά καταστατικά, σύσταση, τροποποίηση, λύση ΟΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, σύσταση σωματείων, αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, εκπόνηση εταιρικών συμβάσεων, τήρηση πρακτικών γενικών συνελεύσεων και διοικητικών συμβουλίων, συμβουλευτική

-Εργατικό Δίκαιο: μελέτη συμβάσεων, αγωγές αποζημίωσης απόλυσης, αγωγές για οφειλόμενες καταβολές, επίσχεση εργασίας, εργατικά ατυχήματα κοκ

Κατηγορία:
Search in radius 0 miles