Χρήστος Κουτσονάσιος

  1. Home
  2. »
  3. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  4. »
  5. Χρήστος Κουτσονάσιος
Διεύθυνση:
Ακαδημίας 28, Αθήνα, Ελλάδα, 10671, Αθηνα, Αττικη
Τηλ.:

210 3623667

Fax:

210 3643698

Περιγραφή:

Αναλυτικότερα οι τομείς δραστηριότητας του γραφείου είναι: 1. Ενοχικό Δίκαιο 2. Κληρονομικό Δίκαιο 3. Εμπράγματο Δίκαιο 4. Οικογενειακό Δίκαιο 5. Δίκαιο Εμπορικών και Ιδιωτικών Μισθώσεων 6. Εμπορικό Δίκαιο 7. Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών 8. Δίκαιο του Ανταγωνισμού 9. Βιομηχανική Ιδιοκτησία (Σήματα, Ευρεσιτεχνίες, Βιομηχανικά Σχέδια) 10. Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας 11. Δίκαιο των νέων μορφών συμβάσεων της Οικονομίας: a. Σύμβαση Leasing (χρηματοδοτική μίσθωση) b. Σύμβαση Factoring (πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων) c. Σύμβαση Franchising 12. Δίκαιο προστασίας καταναλωτή (δίκαιο ευθύνης παραγωγού τυποποιημένων προϊόντων) 13. Ασφαλιστικό Δίκαιο 14. Δίκαιο αγοραπωλησίας Ακινήτων

Κατηγορία: