Αποστολάκη Χ. Μαρία

 1. Home
 2. »
 3. Αποστολάκη Χ. Μαρία
Διεύθυνση:
Αλεξάνδρου Σούτσου 20, Αθήνα, Ελλάδα, Αθήνα, Αττική 10671
Τηλ.:

210 3608703, 210 3645509

Fax:

210 3645509

Περιγραφή:
 • Γονικές Παροχές
 • Προσύμφωνα & Οριστικά Συμβόλαια
 • Υποθήκες
 • Συστάσεις εταιρειών
 • Μεταβιβάσεις, εκχωρήσεις εταιρικών μεριδίων, μετοχών
 • Διαθήκες
 • Σύμφωνα συμβίωσης
 • Πληρεξούσια
 • Αγοραπωλησίες
 • Πλειστηριασμοί
 • Μισθωτήρια συμβόλαια
 • Ένορκες βεβαιώσεις