Μπεσιέρης Γεωργιος

  1. Home
  2. »
  3. ΛΟΓΙΣΤΕΣ
  4. »
  5. Μπεσιέρης Γεωργιος
Διεύθυνση:
Φανερωμένης 11α, Χολαργός, Ελλάδα, Χολαργος, Αττικη 15561
Τηλ.:

210 6533286

Fax:

210 6528134

Περιγραφή:

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΠΕΣΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α’ ΤΑΞΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής | Φοροτεχνικός Σύμβουλος | Σύμβουλος Επιχειρήσεων | Λογιστής Α’ Τάξης

Το Λογιστικό Φοροτεχνικό Γραφείο ΜΠΕΣΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ είναι μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην παροχή Λογιστικών Φοροτεχνικών υπηρεσιών από το 1987.

Με έμπειρο επιστημονικό προσωπικό οποίο συνεχώς επιμορφώνεται προκειμένου να μπορεί να ανταπεξέλθει τις αυξημένες απαιτήσεις των Φορολογικών θεμάτων Με σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό αιχμής το γραφειο πρωτοστατεί στην προσπάθεια των επιχειρήσεων για εκπλήρωση των σχεδιασμένων πρωτοβουλιών .

Το στελεχικό δυναμικό της εταιρείας απαρτίζεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό Λογιστών Α & Β Τάξης πτυχιούχων ανωτάτων σχολών με πολυετή εμπειρία και γνώση σε όλο το φάσμα των Λογιστικών Φορολογικών Υπηρεσιών.

Με βάση την εμπειρία και την γνώση μας έχουμε δημιουργήσει δυο γενικές υπηρεσίες προς Ιδιώτες και προς Επιχειρήσεις. Βασιζομένη στην υψηλή ποιότητα Λογιστικών Φορολογικών Υπηρεσιών ο στόχος μας είναι η αποφυγή κατά το δυνατόν και στα πλαίσια των ελληνικών νόμων της υπέρμετρης φορολόγησης και στην εξεύρεσή αξιόπιστων λύσεων.

Η επιτυχία της συνεργασίας μας βασίζεται στην πολυετή πείρα μας στην συνέπεια στην αξιοπιστία και στην εχεμύθεια μας.

 

Υπηρεσίες προς πολίτες Δηλώσεις φόρου εισοδήματος Ε1 & Ε2 Δηλώσεις ακίνητης περιουσίας Ε9 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Δηλώσεις πόθεν έσχες Υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού Ρύθμιση οφειλών Μισθωτήρια-συμβάσεις Εργασιακά θέματα Εκχώρηση μισθωμάτων Έκδοση κλειδάριθμου Υποβολή αίτησης Α21 Υποβολή αίτησης πετρελαίου-θέρμανσης Έκδοση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ Λογιστικές Τήρηση απλογραφικών-διπλογραφικών βιβλίων Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα τής επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας Αποτελέσματα χρήσης Έναρξη-διακοπή εργασιών Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί και Επιμελητήρια) Φορολογικές Μελέτη φοροτεχνικής κατάστασης του πελάτη Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Συμβουλές για την επιλογή μορφής εταιρείας Επιστροφές ΦΠΑ Διεκπεραίωση ελέγχων για ΙΚΑ-ΣΕΠΕ-ΔΟΥ Εργατικά Υπολογισμός μισθοδοσίας Απογραφή-έναρξη εργασιών σε ασφαλιστικά ταμεία Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών Υποβολή Α.Π.Δ. Συμπλήρωση και αποστολή εντύπων προς ΣΕΠΕ & ΟΑΕΔ Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Κατηγορία: