Δράγιος Αθανάσιος – Δράγιου Ελένη

  1. Home
  2. »
  3. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ
  4. »
  5. Δράγιος Αθανάσιος – Δράγιου Ελένη
Διεύθυνση:
Πανεπιστημίου 56, Αθήνα, Ελλάδα, Αθηνα, Αττικη
Όροφος: 4ος
Τηλ.:

210 3303135, 210 3825915

Fax:

210 3810577

Κιν.:

6977 424103, 6944 468974

Περιγραφή:

Η εταιρεία Συμβολαιογράφων ασχολείται με όλες τις υποθέσεις που απαιτούν τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου με ιδιαίτερη ενασχόληση:

στις μεταβιβάσεις ακινήτων, στα προσύμφωνα και εργολαβικά συμβόλαια, στις αποδοχές κληρονομίας, στις συστάσεις οριζοντίων και κάθετων ιδιοκτησιών, στις συστάσεις και τροποποιήσεις καταστατικών εταιρειών, στη σύνταξη διαθηκών, σε πλειστηριασμούς κινητών και ακινήτων, σε διάφορες άλλες επί παγίου τέλους πράξεις.